Akrostik ng akademikong pagsulat. Ang Blog na ito ay para sa aking kapatid na nag-aaral ng ABM Pagsasanay sa paggamit ng iba’t ibang hulwaran sa pagsulat ng komposisyon katulad ng: a) Depinisyon b) Enumerasyon c) Pagsusunod-sunod/Order d) Hambingan at Kontrast e) Problema at Solusyon f) Sanhi at Bunga Mabisang Pagsulat ng Akademikong Papel 1 Eksplisit Layunin ng Heto ang mga halimbawa: Repleksib sanaysay Kadalasan, ang mga sulating katulad nito ay ginagamit sa mundo ng akademya at siyensya 11 Akademikong Sulatin sa Pagsulat sa Piling Larangan Gayunman, Unformatted text preview: PANGKAT 1 GORETTI New Media ang Nagluwal sa Social Media Social Media at Akademikong Pagsulat Halina’t Gawing Akademikong Tagpuan ang Facebook Bagong Mundo ng Internet Produkto at Serbisyo ng Internet Blog at Akademikong Sulatin Ferreras, Germainne Yu, Jaime Borlongan, Franchezka Morales, Gabriel Santos, Shandy Dayrit, Adam Mahalaga ang paggamit ng akademikong Filipino sa pagsulat dahil ito ay ating sariling wika dapat ipinagmamalaki natin ito Ang ikatlo naman ay sa papaanong paraan nakakatulong ang pagiging paggamit ng wikang Filipino sa Pag-aayos ng mga Datos: Sinopsis (Buod) Maikling buod na nasa anyong patalata at hindi sa anyong pabalangkas INFANTE, LPT Mahalagang matutuhan ang akademikong pagsulat sapagkat kung marunong sumulat nang maayos at may kabuluhan ang isang tao, maituturing na nakaaangat siya sa iba dala na rin ng mahigpit na kompetisyon sa kasalukuyan sa larangan ng edukasyon at pagtatrabaho Akrostik ng salitang Pagsulat Iba pang kahulugan ng pagsulat ayon sa mga dalubhasa: Ayon kay Sauco, et al Ito ay naglalayong mailahad ang kaisipan ng mga tao Lohikal na Organisasyon 12 MGA URI NG AKADEMIKONG SULATIN: Abstrak - Isang maikling buod ng artikulo, ulat at pag aaral na inilalagay bago ang introduksiyon , (1998), ito ay ang paglilipat ng mga nabuong salita sa mga bagay o kasangkapan tulad ng papel ,terminolohiya) MGA HALIMBAWA NG AKADEMIKONG Ang Akademikong Pagsulat Balanse Katangian ng Akademikong Pagsulat 1 Ito ay mayaman sa leksikon at bokabularyo AKADEMIKONG PAGSULAT •Isa itong uri ng pagsulat na kailangan ang mataas na antas ng pag-iisip - Nagpapaliwanag, nagbibigay ng impormasyon o nagsusuri - Nagrerekomenda ng iba pang sanggunian hinggil sa paksa MGA DAPAT ISAALANG-ALANG -Tuwiran -Maingat na pinipili ang mga salita G - Ginagamit ito upang patuloy na yumabong ang pasulat na panitikan sa panahon ng teknolohiya Bernales et al 2001 Ayon kay Mabilin 2012 ang pagsusulat ay g AKADEMIKONG PAGSULAT Ang pagsulat nito dapat ay pormal Kailangang nasaayos at Ang akademikong pagsulat ay kailangang may paninindigan sapagkat ang nilalaman nito ay pag-aaral o mahalagang impormasyon na dapat idinudulog at dinepensahan, ipinaliliwanag at binibigyang-katwiran ang mahahalagang layunin, at Akrostik ng akademikong pagsulat 7K people helped Gayunman, 413877592 Katangian Ng Akademikong Pagsusulat Pdf Katangian Ng Akademikong Pagsusulat 1 Kompleks Mas Kompleks Kaysa Sa Pasalitang Wika Mas Course Hero Pangalawa ay dahil sobrang dami kong alam sa topic Ang akademikong pagsulat ay nakalaan sa mga paksa at mga tanong na kinagigiliwan ng akademikong komunidad Ayon naman may Badayos (1999), ang pagsusulat ay isang sistema ng interpersonal na komunikasyon na gumagamit ng mga simbolo Kompleks 2 Deskripsyon ng Kurso: Pag-aaral sa proseso ng pagbasa at pagsusuri ng iba’t ibang anyo at uri ng teksto na nakatutulong sa pagbuo at pagsulat ng sistematikong pananaliksik Ang mga Akrostik ay isang tula o iba pang kasulatan, o kasabihan na kung saan ang unang titik ng bawat linya ay AKROSTIK – Sa paksang ito, ating pag-aaralan ang mga tula na maaring gawin gamit ang akrostik ng salitang “Akademiko” PAGKAKA - TULAD Kung ikaw ay maynakikitang problema sa iyong lipunan at gusto mo itong Salik ng pagsulat -ang Akademikong pagsulat ay may sinusunod na istandard na organisasyonal na hulwaran Sa bawat titik sa mga salitang PAGSULAT, bumuo ng pahayag o salitang tumatalakay sa kahulugan ng akademikong pagsulat Kahulugan ng Sosyolek 11 Akademikong Pagsulat hal Pamantayang Page May 10th, 2019 - Ang aklat na ito ay pinamagatang Komunikasyon sa Akademikong Filipino sa halip na Sining ng Komunikasyon Ayon kay Dr Jesus Fer Ramos na isa sa nagkonseptwalisa sa iminungkahing silabus ng Filipino I na pinagbatayan sa pagbabago at pagpapabuti rito ng Komiteng binuo ng CHED Sub Teknikal Komite sa Filipino Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) Filipino – Baitang 12 Alternative Delivery Mode Kuwarter 1 -Modyul 4: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Memorandum, Adyenda, at Katitikan ng Pulong Unang Edisyon 2020 Isi nasaad ng Batas Republika 8293, seksyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas Hindi dapat samahan ng sariling pananaw 11 Itong pagsusulat sa paaralan ay tinatawag na akademikong sulatin Alinsunod dito nagbigay si Arrogante 2000 ng apat na kahalagahan ng pagsulat -ang pangunahing punto ay inilalagay sa unahan at ang ibang impormasyon ay isinisiwalat mula sa Iba't Ibang uri ng Akademikong Pagsulat#akademikong_pagsulat 1 Written Work 1: Pagsulat ng Akrostik Naipapahayag ang kaalaman hinggil sa pagsulat Sa modernong panahon at pag-aaral, ginagamit ang abstrak bilang buod ng mga akademikong sulatin na kadalasang makikita sa panimula o introduksiyon ng pag-aaral A ng kalik asan ng akademikong pagsulat 4 P - Paraan upang mabigyan ang iyong sarili ng kapayaan Obhetibo 5 Written by ssh Nagmuka akong walang utak na sanga Itoy tapos mo nang mabasa SOSYAL (Pagkakaiba) PERSONAL (Pagkakaiba) Tayahin Ang akademikong sulatin ay isang uri ng pagsulat na kung saan ito ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ito ay ginagamit upang maibahagi nila ang Madalas na naiuugnay sa akademikong pagsulat Halimbawa ng akademikong sulatin na mahirap at madaling isulat Minsan ay umaabot tayong nangangarap ng mga bagay na wala na halos sa Unformatted text preview: PANGKAT 1 GORETTI New Media ang Nagluwal sa Social Media Social Media at Akademikong Pagsulat Halina’t Gawing Akademikong Tagpuan ang Facebook Bagong Mundo ng Internet Produkto at Serbisyo ng Internet Blog at Akademikong Sulatin Ferreras, Germainne Yu, Jaime Borlongan, Franchezka Morales, Gabriel Santos, Shandy Dayrit, Adam Layunin nitong maipakita ang resulta ng pagsisiyasat o ng ginawang pananaliksik Paghihunuha at paghula 3 Dito naipapahayag ng mga estudyante ang Sintesis Ang karamihang akademikong papel ay may introduksyon, katawan at kongklusyon •Ang mahusay na manunulat ng akademikong teksto ay may mapanuring pag-iisip Follow me on Instagram:Maria Gyen Gamalando 27042020 Akrostik ng salitang Pagsulat Ang manunulat ay dapat maglahad ng mga impormasyon sa ibat ibang pananaw at magtakda ng lawak o saklaw sa Ang akademikong sulatin ay isang uri ng pagsulat na kung saan ito ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ito ay ginagamit upang maibahagi nila ang Malinaw at Kumpletong Eksplanasyon 14 •May kakayahan din siyang mangalap ng impormasyon o datos, mag-organisa ng mga ideya, mag-isip nang lohikal, magpahalaga sa orihinalidad at inobasyon, at magsuri at 24 Pag-aayos ng mga Datos: Sinopsis (Buod) Maikling buod na nasa anyong patalata at hindi sa anyong pabalangkas Ang blog na ito ay nilalaman ng paliwanag at halimbawa ng akademikong sulatin na kasalukuyang pinag aaralan ng mga estudyante sa kursong “ABM o Accountancy, Business and Management” sa paaralang Lagro High School Ang ikatlo naman ay sa papaanong paraan nakakatulong ang pagiging paggamit ng wikang Filipino sa Kahulugan ng Akademikong Pagsulat Ang akademikong pagsulat ay tumutukoy sa intelektuwal na pagsulat na nakaaangat sa antas ng kaalaman ng mga mambabasa MGA HALIMBAWA NG AKADEMIKONG SULATIN: Akademikong sanaysay Pamanahong papel Konseptong papel Tesis Disertasyon abstrak Book report Pagsasaling-wika Aklat Rebyu Eksplikasyon (bahagi ng isang sulatin na nagbibigay ng impormasyon e FILIPINO13 MIDTERM 130-300 TTH 203-K T43 DIZON PRECIOUS V Paglalarawan ng proseso 2 Unformatted text preview: PANGKAT 1 GORETTI New Media ang Nagluwal sa Social Media Social Media at Akademikong Pagsulat Halina’t Gawing Akademikong Tagpuan ang Facebook Bagong Mundo ng Internet Produkto at Serbisyo ng Internet Blog at Akademikong Sulatin Ferreras, Germainne Yu, Jaime Borlongan, Franchezka Morales, Gabriel Santos, Shandy Dayrit, Adam Tulang Akrostik Ni Hercules L Don't forget to subscribe, thank you Bawat talata ay lohikal na nauugnay sa kasunod na talata Full text 2 question Bakit mahalaga ang paggamit ng akademikong Filipino sa pagsulat Sagot Gawing simple ang pagkakasulat nito Nabibigyang-kahulugan ang Bilang isang mag-aaral na nag-aaral ngayon ng Akademikong Pagsulat ay magbigay ka ng mga paraang magpapaalaala lalo na sa kapwa mo mag-aaral kung paano magiging responsable at makapagbibigay ng inspirasyon sa ating mga isinusulat o i- pino-post sa ating mga social media account Ang pagsusulat, ayon sa mga dalubhasa, ay isang mabisang paaran upang mabilis na lumaganap at mabilis matutunan ang mga impormasyon at datos na nakakalap sa pang araw-araw na pamumuhay Ang akademikong pagsulat ay isa sa mga mahalagang bagay na kailangan nating 899 Halimbawa: Posisyong Papel 2 32 16092020 Nakumpleto din ng mga kalahok ang isang sukat ng 0 Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang (Akademik) Filipino – Baitang 12 Alternative Delivery Mode Kuwarter 1 -Modyul 4: Akademikong Sulatin: Pagsulat ng Memorandum, Adyenda, at Katitikan ng Pulong Unang Edisyon 2020 Isi nasaad ng Batas Republika 8293, seksyon 176 na “Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-ari (sipi) sa anumang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas Malinaw na Pananaw 10 Responsable 8 ilan sa mga halimbawa nito ay ang tesis, term paper, lab report at iba pa Regis Aralin 1 : Katuturan,Layunin at Kahalagahan ng Pagsulat Aralin 2 : Gamit at Uri ng Pagsulat Aralin 3 : Ang Akademikong Pagsulat Ano ang Inaasahan Mo Inaasahang pagkatapos ng modyul na ito ang mga mag-aaral ay: 1 Filipino 2 28102019 1529 A raling may layon upang matutunan K ursong edukasyon ng pangkalahatan A gham ang katulad hanggang kalawakan D okumentong hayag gawing katibayan E ksaktong mabigyan ang bawat katwiran M alawak ang sakop ng pag-aaralan I mpormasyong tuklas sanhi't dahilan K atha ng propesor gawing panuntunan O bligasyon docx from FIL 235 at Iloilo State College of Fisheries Main Campus - Tiwi, Barotac Nuevo, Iloilo Ito ang siksik na bersiyon ng mismong papel 2Naiisa-isa ang kalikasan at katangian ng nilalaman Ang ILAN Wasto 7 Ang akademikong sulatin ay isang uri ng pagsulat na kung saan ito ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ito ay ginagamit upang maibahagi nila ang Isulat ito gamit ang ikatlong panauhan upang maging litaw na obhetibo ang papagkakasulat nito f 3 Ginawa ang blog na ito para sa isang Akademikong Layunin (Academic Purposes) ng mga mag-aaral na naglalayong makapagbigay tulong sa mga estudyanteng naghahanap din ng mga halimbawa ng iba’t ibang Ayon kay Carmelita Alejo et al sa aklat na Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik 2005 ang akademikong pagsulat ay may sinusunod na partikular na Talumpati August 12, 2018 August 13, 2018 Ito rin ay totoo para sa anumang mga aplikasyon Pinapakita ang pangunahing daloy ng banghay sa simpleng pamamaraan - 4856109 xander329 AKADEMIKONG PAGUSLAT – Sa paksang ito, ating aalamin kung ano-ano ang mga proseso ng akademikong pagsulat at ang mga halimbawa nito Malinaw na Layunin 9 A - Ang pagsulat ay nakatutulong sa sariling pag unlad WIKANG FILIPINO SA AKADEMIKONG LARANGAN Gayunman, Unformatted text preview: PANGKAT 1 GORETTI New Media ang Nagluwal sa Social Media Social Media at Akademikong Pagsulat Halina’t Gawing Akademikong Tagpuan ang Facebook Bagong Mundo ng Internet Produkto at Serbisyo ng Internet Blog at Akademikong Sulatin Ferreras, Germainne Yu, Jaime Borlongan, Franchezka Morales, Gabriel Santos, Shandy Dayrit, Adam Ang akademikong sulatin ay isang uri ng pagsulat na kung saan ito ay naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ito ay ginagamit upang maibahagi nila ang October 14, 2018 Ito ay ginagamitan ng iba’t-ibang lenggwahe o wika, at pamamaraan o istilo ng isang manunulat Kaya naman maging sa mga paaralan ay ginagawa ang pagsusulat Binubuo ito ng panimulang talata, pangkatawang talata, at pampinid na talata 33 Ang mga Akrostik ay isang tula o iba pang kasulatan, o kasabihan na kung saan ang unang titik ng bawat linya ay mayroong mensahe S - Sinasalamin nito ang mayaman nating kultura 3 Pangkat 1: Brainstorming o Balitaktakan ng Ideya Pangkat 2: Clustering Pangkat 3: Paggawa ng Working Outline Pangkat 4: Focused AKADEMIKONG PAGSULAT AYON KAY KAREN GOCSIK (2004) 1 kaya ito tinawag na intelektwal na pagsulat Halimbawa Ng Sanaysay Tungkol Sa Edukasyon Madalas naiuugnay ang akademikong pagsulat Prologo Correct answers: 1, question: Bakit mahalagang matutuhan ang kahalagahan, kalikasan, at katangian ng pagsulat partikular ang pagsulat ng akademikong sulatin? Pagsulatmeet up ₱50💸 ask for more info😊 pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik - View all Sa pagsulat hindi lamang utak, papel at lapis ang kailangan Mahalagang tandaan na sa pamamagitan ng abstrak, malalaman na ng Gumamit ng mga payak na salita upang mabilis na maunawaan Uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng Kahulugan ng Akademikong Pagsulat Ang akademikong pagsulat ay tumutukoy sa intelektuwal na pagsulat na nakaaangat sa antas ng kaalaman ng mga mambabasa Ang pagkaka parehas naman nila ay sulat, talaarawan, talumpati, akdang pampanitikan, talambuhay, dokumento, batas, kontrata Tumpak 4 2 Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay Pinuntahan siya ng kanyang from PH 1 at Aurora State College of Technology (Baler, Aurora) Kahulugan ng Akademikong Pagsulat Ang akademikong pagsulat ay tumutukoy sa intelektuwal na pagsulat na nakaaangat sa antas ng kaalaman ng mga mambabasa MGA SALITANG KAUGNAY SA LARANGANG ito ay isang pagsulat na naglalayong linangin ang mga kaalaman ng mga mag -aaral Mahalaga ang paggamit ng akademikong Filipino sa pagsulat dahil ito ay ating sariling wika dapat ipinagmamalaki natin ito Kailangan nating bigyang halaga ang akademikong sulatin para matutunan natin ang wastong pagsulat ng mga ito 5 Ito ay naglalaman ng kaligiran ng pag-aaral, saklaw, pamamaraang ginamit, resulta, at kongklusyon (Koopman, 1997) Ang layunin ng blog na ito ay para makatulong at makapagbigay ng Play this game to review Other Nakapaloob dito ang kaligiran, layunin, at tuon ng papel Ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayon ding 31 Ang paggamit ng Akademikog Filipino sa 5 20022020 Ang akademikong pagsulat ay kailangang may paninindigan sapagkat ang nilalaman nito ay pag-aaral o mahalagang impormasyon na dapat idinudulog at dinepensahan ipinaliliwanag at binibigyang-katwiran ang mahahalagang layunin at inilalahad ang kahalagahan ng pag-aaral Epektibong Pananaliksik 15 PANGKATANG GAWAIN Pumili ng makabuluhang paksang nais gamitin sa pagsulat sa pamamagitan ng iba’t ibang paraan sa pagbuo ng paksa AKROSTIK – Sa paksang ito, ating pag-aaralan ang mga tula na maaring gawin gamit ang akrostik ng salitang “Akademiko” Mga Uri ng Abstrak Deskriptibong Abstrak Inilalarawan sa mga mambabasa ang pangunahing ideya ng papel Buod Ang akademikong pagsulat ay ginagawa ng mga iskolar at para sa mga iskolar Ipakita ang mga halimbawa ng akademikong gawain Abstrak Sikaping nakasulat lamang ito ng maikli Magsimula sa pagbanggit ng personal na impormasyon o detalye tungkol sa iyong buhay Nangingibabaw pa rin ang laman ng ating mga damdamin upang maiparating natin nang Kadalasan, ang isang akademikong sulatin ay may introduksyon, gitna na naglalaman ng paliwanag at wakas na naglalaman ng resolusyon, konklusyon at rekomendasyon CARMIE T 6 Mapanuring Layunin - Tinatawag na analitikal na pagsulat W riter: pagpapakilala sa mga layunin A ng pagsulat ay isa sa mga mabisang pamamaraan sa pakikipagkomunikasyon Ang akademikong pagsulat ay dapat maglahad ng importanteng argumento 1 I hope you like it at Sana ay makakuha layo ng ideya Ang report sanaysay papel ng pananaliksik abstrak artikulo Matibay na suporta root word: súlat Ang pagsulat ay isa sa pangunahing gawain ng mga mag-aaral - sa asignaturang ito, lilinangin, sasanayin, at huhubugin ang kasanayan at kaalaman ng mga mag-aaral sa pagsulat gamit ang akademikong Filipino - ang lahat ng pagsasanay sa pagsusulat na naranasan ng mga mag-aaral mula sa elementarya, sekundarya, kolehiyo, at maging graduate school ay maituturing na bahagi nito Contact Akademikong Pagsulat 1 Ito ay naglalaman ng mahahalagang kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng pagkakasunud-sunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa Paggamit ng kaalaman kakayahan pagpapahalaga at talino upang epektibong harapin ang mga sitwasyon at hamon sa buhay-akademiko at maging sa mga gawaing di-akademiko P Pormal na paglalahad ng mga pahayag A Antas ng kasanayan sa propesyonal na pagsulat G Gawaing maglahad o mangalap ng wasto at lehitimong View Akrostik Akademiko May Pokus Pormal 3 Bionote Ang pagbabasa at pagsusulat ay nakakonekta sa isat isa hadukenn Bahagi na ito ng ating kultura at akademya Mapanghikayat na Layunin - layunin ng manunulat na mahikayat ang kanyang mambabasa na maniwala sa kanyang posisyon hinggil sa isang paksa Matibay na Suporta 13 Ang katawan ng talataan ay kailangang may sapat at kaugnay na suporta para sa pamaksang pangungusap at tesis Dito ipaliwanag at suriin ang mga posibleng sagot sa isang tanong at piliin ang pinakamahusay na Ito ay naglalaman ng mahahalagang kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng pagkakasunud-sunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa Fil 11 Tcnhs Rulete Module 1 Posts Facebook Ang mga sulating ito ay mayroon ring iba’t-ibang anyo batay sa kung sino ang mambabasa